Monede medievale moldovenești     
             Despot Heraclid
Înapoi
taler - Despot Heraclid
Înainte
taler - Despot Heraclid taler - Despot Heraclid
~40 mm diametru, ~28.5 g, argint
Avers Într-un cerc liniar bustul lui Despot, încoronat și purtînd o armură ornamentată. În mîna stîngă Despot ține un glob cruciger, iar în dreapta - înmănușată - o sabie. În cîmp, de-o parte și de alta a bustului, anul 1562, cifra 2 fiind scrisă ca Z.
Legendă latină: + HERACLIDIS DESPOTE PATRIS PATRIE, cuvintele fiind despărțite de roze cu cîte șase petale.
Revers în cerc perlat interior stema lui Despot, cu 16 cîmpuri, timbrată de bourul Moldovei. Deasupra scutului acvilă bicefală încoronată.
Legendă latină: VINDEX ET DEFENSOR LIBERTATIS PATRIE (cuvintele sînt despărțite de roze cu cîte șase petale, iar literele N sînt scrise în oglindă)

Nu este moneda originală ci o reproducere, probabil executată prin turnare.

Despre monedele bătute în timpul domniei lui Despot vodă

Domnia lui Despot a fost una din cele mai spectaculoase perioade ale numismaticii medievale moldovenești. S-au bătut ducați de aur, taleri, orți și dinari de argint, precum și mangîri (oboli) de aramă. Deși monetăria de la Suceava a lucrat din plin în anii 1562 și 1563, toate aceste monede sînt astăzi mari rarități numismatice. Pentru organizarea monetăriei Despot a adus din Transilvania un meșter pe nume Wolfgang.

Tirajul talerilor lui Despot este estimat (C. Zwecker, E. Oberländer-Târnoveanu, Un nou taler moldovenesc emis în anul 1562 de către Despot vodă, Cercetări numismatice VIII, 2002) pe baza numărului de perechi de ștanțe cunoscute în prezent: 3 pentru 1562 și 4 pentru 1563. Cu ajutorul presei cu valțuri se puteau bate în jur de 50000 de monede cu o pereche de ștanțe. Numeroși taleri au părăsit Moldova o dată cu mercenarii lui Despot, fiind menționați în anul 1572 în Germania, ca monede destul de des întîlnite. Se pare că o altă parte din monede au fost folosite pentru plata tributului către Turcia, iar o altă parte au fost topite de succesorii lui Despot.

Despre legendele înscrise pe talerul lui Despot Heraclid. Despre stema lui Despot

Pe aversul și pe reversul monedei se găsește inscripția HERACLIDIS DESPOTE PATRIS PATRIE VINDEX ET DEFENSOR LIBERTATIS PATRIE, însemnînd "[monedă] a lui Heraclid Despotul, părintele patriei, răzbunătorul și apărătorul libertății patriei". Despot s-a denumit "răzbunătorul și apărătorul libertății" deoarece considera că el a eliberat Moldova de sub tirania lui Alexandru Lăpușneanu.

Cele 16 cîmpuri de pe scutul de pe revers conțin referințe la ascendența lui Despot. Întîlnim următoarele reprezentări: turn de piatră, un laur în jurul căruia se încolăcește un șarpe, scut scartelat (în cartiere: cruce, trei grinzi orizontale, floare de crin dublă, trei globule - poate monede?), acvilă bicefală, leu mergînd spre dreapta heraldică, pește cu un inel în gură, îndreptat spre stînga heraldică, un copac, coroană cu două stele deasupra, o cruce. Din aceste nouă simboluri, crucea și copacul apar o singură dată. Celelalte șapte semne apar de cîte două ori.

Despre Despot Heraclid

Adevărat aventurier, Iacob Heraclid Despot era născut în insula grecească Samos. Era cult, carismatic, bun orator, poliglot - cunoștea greaca, latina, franceza, italiana, germana. Pretindea că este urmașul împăratului bizantin Heraclie, neamul său fiind coborîtor chiar din eroul grec Heracle (Hercule). În aventuroasa sa viață colindase o bună parte din Europa (Franța, Germania, Suedia, Polonia, dar și alte țări) și își făcuse o mulțime de relații personale. Poseda o diplomă prin care împăratul Carol Quintul îi recunoștea titlu de despot și îl numea comite palatin.

Despot a dobîndit domnia Moldovei în noiembrie 1561, cu ajutorul nobilului polon protestant Albert Laski. Trupele strînse în Polonia au năvălit prin surprindere în Moldova, reușind să-l învingă pe Alexandru Lăpușneanu în lupta de la Verbia. "Această luptă [...] a fost reprezentată într-o pictură destul de arătoasă, din porunca lui Despot, în palatul cetății din Iași însă apoi, în timpul asediului Sucevei, a fost rasă cu totul și distrusă precum toate celelalte monumente ale sale.", ne informează Johannes Sommer, fost profesor la Schola latina de la Cotnari, în monografia sa "Viața lui Iacob Despot, domnitorul moldovenilor".

Despot era luteran și, în timpul domniei sale, i-a protejat pe protestanții stabiliți în Moldova. La Cotnari a înființat o Școală latină (Academia de la Cotnari) ale cărei ruine se văd și astăzi. Planurile sale erau utopice: pornind din Moldova, ar fi vrut să cucerească Țara Românească și Transilvania, apoi să-i alunge pe turci din Europa, iar el să devină împărat la Constantinopol.

Despot Heraclid a pierdut domnia - și odată cu ea și viața - în noiembrie 1563. Boierimea se răscoală sub conducerea hatmanului Ștefan Tomșa. Asediat în cetatea Sucevei, Despot este abandonat de mercenarii săi. "... îmbrăcatu domnéște au ieșit afară din cetate, mai sus de Suceava, la Aréni, unde era țara adunată și să închină Tomșii." - ne informează cronicarul Grigore Ureche. Această atitudine teatrală nu l-a impresionat pe Ștefan Tomșa, care l-a lovit cu buzduganul, după ce l-a mustrat pentru fărădelegile săvîrșite.

"Capul lui [Despot] [...] a fost jupuit și umplut cu paie și, apoi, acel sangeac care venise cu 500 de turci, l-a dus la împăratul turcilor, într-o trăsură unde noi l-am văzut" - scrie Johannes Sommer în "Viața lui Iacob Despot, domnitorul moldovenilor", tipărită în 1587 la Wittemberg.

Grigore Ureche despre domnia lui Despot Heraclid

Că Dispot vodă daca s-au bătut cu Alixandru vodă [Lăpușneanu] la Verbie și l-au răzbit pe Alixandru vodă, nu s-au pornitu după dînsul, ci s-au întorsu spre Suceava și au apucat scaunul și cetatea Sucévii cu toată avérea lui Alixandru vodă. Décii pre slujitori îi umplu cu bani, pe boieri cu cuvinte dulci îi îmblînziia și să făgăduia să le facă bine mai mult decît vor pofti ei. [...] Mai apoi puse pre țară greotăți mari, biséricile dezbrăca, arginturile le lua, de făcea bani și altile cîte nu au zis țara că va vedea.


Înapoi la pagina de selecție!