Înapoi
ducat - Vladislav (Vlaicu) I
Înainte
20 mm diametru, 1.1 g, argint
Avers Stema valahă - vultur pe coif cruciat de cavaler, iar la stînga acvilei stea cu șase raze, dedesubt stindard (?) cu cruce, peste cruce o bară transversală

Între cercul liniar interior și perlat exterior
Legendă slavonă: +IωVLA___DISLAV+
Revers Stemă a Basarabilor(?): un scut timbrat de cruce cu brațe egale, despicat pe verticală în două cîmpuri; patru fascii orizontale alternante în cîmpul întîi, două hașurate încrucușat și două curate, semilună în scădere în cîmpul al doilea; între cercul perlat interior și cercul perlat exterior
Legendă slavonă: +IωVLADISLAVĂVOEVωD

Această monedă medievală muntenească face parte din colecția domnului Bogdan Costin, specialist în monede medievale românești, prin a cărui amabilă îngăduință imaginile de mai sus apar pe Romanian coins.

Moneda a fost bătută de Vlaicu Vodă, primul domnitor român emitent de monedă. Desenul piesei este aparte, acvila muntenească fiind conturnată (întoarsă), privind adică spre dreapta heraldică - stînga privitorului. Aceasta este poziția atipică și implicit mai rară de reprezentare pentru stema din Țara Românească. Luînd în considerație greutatea și diametrul piesei, moneda se cataloghează conform monografiei Monede și bancnote românești de George Buzdugan, Octavian Luchian și Constantin Oprescu (1976), ca fiind ducat de tip comun muntean cu acvila conturnată. Se bănuiește că această piesă aparține celui mai vechi lot de monede bătut de Vlaicu Vodă, motiv pentru care catalogul menționat o plasează dintre toate monedele românești la cota 1. Piesa este bătută prin 1365, probabil la monetăria de la Curtea de Argeș.

Tipul comun muntean se referă la gravura în sine (avers - revers), o față fiind cu stema țării și o față probabil cu stema personală a domnitorului, stemă derivată dintr-o stemă comună a familiei Basarabilor. Pe această a doua față apar cel mai adesea și diverse însemne care sînt asociate cu monetăriile sau monetarii emitenți. Monede cu aceste caracteristici au fost bătute practic de toți domnitorii munteni din perioada de înflorire a principatului, fie exclusiv fie alături de alte modele. Perioada monetăriei naționale valahe căreia acest tip îi este caracteristic se întinde de la Vlaicu I (1364 - 1377) pînă la Basarab (cel Bătrîn) Laiotă (1473 - 1477, cu multe întreruperi). Emisiunile altor domni nu au reușit să fie implementate efectiv în circulație. Perioada de funcționare a monetăriei naționale a fost deci relativ scurtă.

Legendele de pe monedele lui Vladislav (Vlaicu) I au fost scrise fie cu caractere chirilice, fie cu caractere latine. Aceasta folosește caractere chirilice.


Înapoi la pagina de selecție!