Cea mai bună sursă de informare, atît pentru numismați cît și pentru amatorii de monezi românești!
1000 lei 1983 - 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent
1000 lei 1983 - 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent 1000 lei 1983 - 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent
27 mm diametru, 14.4 g, aur 90%, cupru 10%
Avers: valoarea nominală 1000 LEI, anul 1983, REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA, stema României. Sub stemă este scris titlul aurului monedei:
900/1000 FINE GOLD.
Revers: în cercul liniar interior efigia lui Burebista privind spre dreapta heraldică, trei steaguri dacice și 11 semne cu înțeles necunoscut pentru noi
De-a lungul muchiei inscripția ·2050·ANI·DE·LA·CREAREA·STATULUI·DAC·CENTRALIZAT· SI·INDEPENDENT·1980·

Despre monedă

Moneda face parte dintr-un set de patru - două de argint și două de aur - care aniversează 2050 de ani de la unirea politică a dacilor într-un stat unitar. S-a intenționat ca setul să apară la 23 august 1983 ca dată a baterii, la monetăria Franklin din Philadelphia (în Pennsylvania, Statele Unite ale Americii). Tirajul este de 6.500 de exemplare - sau de 7.500, după alte surse. Monedele de argint ale acestei serii pot fi admirate pe paginile anterioare. Se pare că toate cheltuielile de producție au fost suportate de monetăria americană, România căpătînd doar un număr redus de monede. În plus, acest set cuprinde primele monede românești de aur bătute după aproape 40 de ani, de la moneda Ardealul Nostru din 1944.

Monedele de aur ale setului au 7.2 respectiv 14.4 grame de aur 90%, adică 100 respectiv 200 de grăunțe (grains) de aur pur. Altfel spus, reprezintă 5/24 respectiv 10/24 dintr-o uncie de Troyes.

Foarte amabil, donatorul imaginilor ne-a mai furnizat pe lîngă imagini și o seamă de informații pe cît de rare pe atît de interesante. Conform spuselor dumnealui, piesele de 50 lei și 1000 lei ale seriei au fost bătute doar în 1983. Cele de 100 lei și 500 lei însă au fost bătute și în 1982 și în 1983. Acest interesant detaliu a dus uneori la vinderea pieselor din 1982 ca un microset separat. S-ar putea aprecia, deci, că există fie un set de șase piese, fie două seturi, de două și patru. Pentru a complica și mai mult lucrurile, monetăria Franklin a bătut încă o variantă a setului 1983, într-un tiraj limitat de 1000 de seturi, la care numărul serial a fost gravat pe muchie. Prin urmare, un colecționar silitor ar trebuie să își procure nu mai puțin de zece piese pentru a acoperi cum se cuvine acest moment festiv.

Marcajul ce apare pe avers, sub stema R. S. R., imediat după inscripția 900/1000 FINE GOLD Piesele de aur ale setului au sub stema R. S. R., imediat după inscripția 900/1000 FINE GOLD, un simbol minuscul care seamănă cu un un F stilizat - poate fi vorba de marca monetăriei Franklin unde au fost bătute. Tot pe avers același simbol apare și pe monedele de argint, plasat puțin diferit dar mult mai clar. Numai atîtea informații, deocamdată.

Aceste patru monede distincte nu sînt singurele avînd ca subiect dacii și Dacia. În anul 2001 România a emis o monedă de aur cu valoarea nominală de 1000 de lei pentru a marca 1900 de ani de la inceperea primului război daco-roman din vremea regelui Decebal (din anii 101 - 102). Apăsați aici pentru a o vedea.

Cei 2050 de ani scurși de al înființarea primului stat dac au fost celebrați și prin emisiuni filatelice. Iată unul din aceste timbre înfățișîndu-l pe Burebista.

Regele Burebista

Despre regele Burebista

Începutul stăpînirii regelui Burebista (ortografiat și Buerebista) se situează în anul 70 înaintea erei noastre. Istoricul Strabon a scris „Buerebista, getul, luînd conducerea poporului său, a ridicat pe oamenii aceștia înrăiți de nesfîrșitele războaie și i-a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare de porunci, așa încît, în cîțiva ani, a întemeiat o mare stăpînire și a supus geților aproape pe toți vecinii; ba era de mare primejdie și pentru romani, pentru că trecea Dunărea fără să-i pese de nimeni și prăda Tracia pînă în Macedonia și în Iliria, iar pe celții cei ce se amestecaseră cu tracii și cu ilirii i-a pustiit cu totul și pe boii care ascultau de regele Critasiros precum și pe teurisci i-a șters de pe fața pămîntului”.

Burebista a fost considerat de contemporanii săi „cel dintîi și cel mai mare dintre regii din Tracia”. El a stăpînit „toate ținuturile de dincolo și de dincoace de Dunăre”, după cum ne informează o inscripție în grecește găsită în orașul Dionysopolis (azi Balcic, în Bulgaria).

În timpul domniei sale statul dac a ajuns în culmea puterii, fiind temut chiar și de romani. Burebista a purtat numeroase războaie, toate victorioase. Statul său s-a întins de la Marea Neagră și rîul Bug pînă în Boemia de azi și de la munții Haemus - Balcani pînă în Carpații Păduroși.

În anul 44 înaintea erei noastre Burebista a fost asasinat iar statul a fost împărțit între conspiratori. Există părerea că unul dintre aceștia era Koson, care ar fi bătut celebrele monede de aur purtînd numele său.


Imaginile monedei omagiale de aur de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim.