Este prezentă în imagini de calitate practic întreaga
                   numismatică românească.
Înapoi
10 lei 2007 - Mănăstirea Snagov
Înainte
10 lei 2007 - Mănăstirea Snagov 10 lei 2007 - Mănăstirea Snagov
37 mm diametru, 31.103 g, 99.9% argint, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, valoarea nominala 100 LEI, anul 2007, stema României și un fragment din icoana de hram a bisericii Mănăstirii Snagov – Intrarea Maicii Domnului în biserică: în stînga, arhiereul Zaharia primind-o în templu pe Fecioara Maria; în dreapta, Sfînta Ana și Sfîntul Ioachim
Revers: biserica mănăstirii Snagov, chipul domnitorului Vlad Țepeș, inscripția MANASTIREA SNAGOV

Data emisiunii: 3 decembrie 2007

Tiraj: 500 de piese


Chipul lui Vlad Țepeș de pe monedă a avut ca model un portret al voievodului- tablou aflat la castelul Ambras din Tirol (lîngă Innsbruck, în Austria). Tabloul de la Ambras, pictat în ulei, este de fapt o copie a unui tablou care a fost pictat în timpul vieții voievodului.

Despre Mănăstirea Snagov

Mănăstirea Snagov se găsește pe o insulă de pe lacul Snagov, lac aflat în nordul orașului București. Mănăstirea este foarte veche, existența ei fiind confirmată de un hrisov dat în anul 1408 de Mircea cel Bătrîn. Printre ctitorii Snagovului se află mulți din domnitorii munteni.


Actuala biserică a mănăstirii este ctitorită de Neagoe Basarab și păstrează porțiuni din pictura medievală. În secolul XX biserica a fost mult afectată de cutremure, fiind restaurată de mai multe ori. Conform legendei, în biserica de la Snagov a fost îngropat Vlad Țepeș.

Mănăstirea Snagov a fost un important centru de cultură românească. Aici a fost instalată tiparnița mitropolitului Antim Ivireanu și au apărut numeroase cărți de cult.


Înapoi la pagina de selecție!