Este prezentă în imagini de calitate practic întreaga
                   numismatică românească.
Înapoi
10 lei 2008 - 200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu
Înainte
10 lei 2008 - 200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu 10 lei 2008 - 200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99.9%, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, valoarea nominală 10 LEI, stema României, anul 2008, o parte din tabloul "Marea Adunare Națională de la Blaj", operă a pictorului Costache Petrescu, inscripția "MAREA ADUNARE NATIONALA DE LA BLAJ - MAI 1848"
Revers: portretul lui Simion Bărnuțiu, inscripțiile "SIMION BARNUTIU" și "200 ANI DE LA NASTERE" și anii 1808 și 1864

Data emisiunii: 11 august 2008

Tiraj: 500 de piese


Imaginile monedei sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim.

Despre Simion Bărnuțiu

Simion Bărnuțiu s-a născut în anul 1808 la Bocșa, în județul Sălaj. A studiat la seminarul teologic de la Blaj, apoi la Sibiu și la Viena.

Bărnuțiu a fost unul din fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania. A fost vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la Blaj din mai 1848, cînd a rostit un discurs prin care a cerut pentru români drepturi egale cu celelalte naționalități din Transilvania.

Din anul 1854, după ce a susținut doctoratul în drept în Italia la Padova, s-a mutat în Moldova, la Iași, unde a lucrat ca profesor de drept și de filozofie la Universitate. Trebuie menționat că Universitatea din Iași - azi Universitatea Alexandru Ioan Cuza - a fost înființată în anul 1860, fiind cea mai veche din țară. Dar Facultatea Drept (de "Dritu"!) și cea de Filozofie sînt mai vechi, fiind înființate în 1855.

Despre Blaj

În jurul anului 1700 o parte din românii transilvăneni ortodocși au acceptat unirea religioasă cu catolicii. A luat astfel ființă Biserica Română Unită cu Roma. În anul 1737 episcopia greco-catolică s-a mutat de la Făgăraș la Blaj. Aici s-a dezvoltat primul mare centru cultural al românilor transilvăneni. Școlile de la Blaj au avut un rol foarte însemnat în formarea conștiinței naționale a românilor.

Catedrala Sfînta Treime din Blaj a fost construită între anii 1741 și 1749 de episcopul Inochentie Micu - Klein. Cele două turnuri au fost adăugate în anul 1838.

Locul pe care s-a ținut Marea Adunare Națională de la Blaj este numit de atunci Cîmpia Libertății.

Simion Bărnuțiu, fragment din fresca reprezentîndu-i pe întemeietorii Universității din Iași (pictată de Sabin Bălașa pe un perete din Sala Pașilor Pierduți, în clădirea Universității din Iași - foto 2006)

Înapoi la pagina de selecție!