Înapoi
10 lei 2012 - cardinalul Alexandru Todea - 100 de ani de la naștere
Înainte
37 mm diametru, 31.103 g, 99.9% argint, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, stema României, anul 2012, valoarea nominală 10 lei, o imagine a catedralei din Blaj, jos inscripția CATEDRALA „SF. TREIME” BLAJ
Revers: bustul prelatului, inscripția CARDINALUL ALEXANDRU TODEA, anii 1912-2002

Data emisiunii: 29 octombrie 2012

Tiraj: 500 de monede


Despre cardinalul Alexandru Todea

Alexandru Todea s-a născut în satul Teleac de lîngă Reghin. Fiind credincios greco-catolic, Alexandru a studiat teologia la Blaj și la Roma, unde a obținut, în anul 1940, titlul de doctor în teologie. În 1948 Biserica Unită cu Roma a revenit în sînul Bisericii Ortodoxe Române, de care se despărțise cu aproximativ 250 de ani mai devreme. Condamnat în timpul regimului comunist la muncă silnică pe viață, a fost grațiat în anul 1964. În 1990 Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) a fost reînființată, iar în 1991 papa Ioan-Paul al II-lea l-a ridicat de Alexandru Todea la rangul de cardinal al acestei biserici.

În anul 1992 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Un alt ierarh al Bisericii Unite cu Roma, episcopul Petru Pavel Aron (1709-1764), este reprezentat pe o altă monedă omagială: 10 lei argint 2009.


Înapoi la pagina de selecție!