Înapoi
monede de aramă tip Şehr al-Jadid
Înainte
diametru 16-17 mm, neregulat, 2.1 g, AE
Avers inscripţie cu litere arabe:
ﺿﺮﺐ
ﺍﳉﺪﻴﺪ
ﺷﻬﺮ

Revers inscripţie cu litere arabe, cu ornamente între litere:
ﻋﺰ
ﻗﻨﻊ
ﻣﻦ

Imaginile monedelor provin de pe E-bay, prin amabilitatea unui donator care a dorit să rămînă anonim.

Despre localitatea Iangi-Şehr sau Şehr al-Jadid

Cele două nume înseamnă acelaşi lucru, şi anume Oraşul Nou. Iangi-Şehr, unde yangi înseamnă nou iar şehr oraş, este numele localităţii scris într-o limbă turcică, probabil în limba djagatai (sau jagatai ori ciagatai, din care descinde limba uzbekă de azi). Al doilea nume este scris în limba arabă; şehr înseamnă oraş, iar jadid - nou. Aceast oraş a fost identificat ca fiind Orheiul Vechi, sit aflat în comuna Trebujeni din raionul Orhei, în Republica Moldova.

Despre monedele bătute la Orheiul Vechi

Monedele inscripţionate Iangi-Şehr sau Şehr al-Jadid sînt de mai multe tipuri. S-au bătut piese de argint, considerate a fi dirhami [5], şi piese de aramă, considerate a fi puluri. Cele mai multe din monedele de argint poartă pe ele anul baterii - primele piese poartă anul 765, iar ultimele - anul 770. Desigur, anii sînt numerotaţi conform calendarului islamic, de la Hegira. Anul calendarului islamic fiind diferit de anul calendarului Gregorian, perioada 765 AH - 770 AH corespunde aproximativ cu perioada 1363 AD - 1369 AD. Întrucît monedele de argint cu indicaţia baterii la Şehr al-Jadid au început să fie bătute în anul 766 AH, se consideră că piesele de cupru ce poartă inscripţia Şehr al-Jadid au fost bătute în aceeaşi perioadă (anii 1364 - 1369 AD) [4].

Un mini-catalog al monedelor bătute la Şehr al-Jadid a fost publicat în anul 1977 de S.A. Ianina [3]. Sînt înregistrate 29 de variante de monede, care diferă prin anul baterii, legendă, poziţionarea cuvintelor sau dimensiuni (18 piese de argint şi 11 de aramă). În 1997 Hromov [2] a adăugat acestui catalog încă 10 tipuri (2 piese de argint şi 8 de aramă).

Despre inscripţiile de pe monedele de aramă bătute la Orheiul Vechi

Pe avers se poate citi duribe al-Jadid Şehr [3], adică bătută la Oraşul Nou. După [6], şehr înseamnă oraş, al-Jadid înseamnă cel Nou. Se poate observa şi o ligatură interesantă, l+j+d.

Inscripţia de pe revers nu este descifrată încă, sau cel puţin există mai multe variante de citire care au fost propuse.

În [3], pe baza analizei a 39 de piese de aramă, se propune ca lecţiune ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﻨﻊ. Acest text este interpretat doar în limba rusă, şi ar însemna, în traducere, „Slavă celui care se mulţumeşte cu puţin”. Această interpretare este acceptată şi preluată de [2]. Textul în arabă, 'azz qani min, poate fi tradus cam la fel ca în [4]. După [6] şi după dicţionarele de pe net, 'azz înseamnă glorie, min însemnă care sau oricine, iar qani înseamnă mulţumit sau satisfăcut. Ar putea ieşi „slavă celui mulţumit (cu puţin)”.

Tot Ianina [3] arată că în lucrările mai vechi primul rînd este citit abd, şi este interpretat ca fiind începutul numelui hanului Abdulah.

În [4] se arată că inscripţia ar putea fi citită Kutlugboga, numele unui emir al Hoardei de Aur. Această lectură ar fi posibilă doar considerînd că o literă este scrisă invers, iar altele sînt mult deformate.

După cum se vede, numele hanului pentru care au fost emise piesele nu este scris pe monedă, şi ca urmare emisiunea este considerată a fi una anonimă [4]. În timpul baterii pieselor de argint de tip Şehr al-Jadid în regiunea stepelor din nordul Mării Negre puterea a fost deţinută de un han pe nume Abdulah (764 - 770 AH), aşa că piesele de cupru pot fi totuşi atribuite domniei acestuia. După cum se poate observa pe site-ul ZENO.RU - Oriental Coins Database [8], unde sînt adunate imagini ale cîtorva zeci de puluri Şehr al-Jadid, o parte din piese au fost suprabătute peste monede zise de tip „cu rozetă”, foarte răspîndite pe teritoriile Hoardei de Aur începînd cu domnia hanului Djanibek (1342 - 1357).

După numismatul Fedorov-Davîdov [1], începînd de pe la 1360 regiunea din cursul inferior al Nistrului a devenit o „provincie numismatică” a Hoardei de Aur.

Piesele de aramă ar putea fi considerate emisiuni locale [4].

Bibliografie

1. Fedorov-Davîdov G., The Monetary System of The Golden Horde. http://www.paleog.com/im/fd/summary.pdf, februarie 2012.

2. Hromov C., <<Novîi gorod>> (Ianghi-Şehr = Şehr al-Djedid). Numizmatika i faleristika, nr. 4, 1997, Kiev, p. 19-21.

3. Ianina S.A., <<Novîi gorod>> (=Ianghi-Şehr = Şehr al-Djedid) - monetnîi dvor Zolotoi Ordî i ego mestopolojenie. [<<Oraşul Nou>> (=Iangi-Şehr = Şehr al-Jadid) - atelier monetar al Hoardei de Aur şi localizarea lui.], Numizmaticeskoe sobranie, vol. 1, partea 5, Moscova, 1977, p. 193-236.

4. Nicolae E., Le monnayage en Bessarabie dans la deuxième moitié du XIVe siècle. XIII Congreso Internacional de Numismàtica, Madrid 2003. Actas (Proceedings), Madrid, 2005, p. 1367-1373.

5. Nyamaa B., The Coins of the Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII-XIV). Ulanbaatar, 2005.

6. Plant R., Arabic coins and how to read them. Seaby Publications, Londra, 1980.

7. Sagdeeva R.Z., Serebreanîe monetî hanov Zolotoi Ordî. Izd. Goreaceaia liniia - Telekom, Moskva, 2005, p. 68.

8. ***, ZENO.RU - Oriental Coins Database, aprilie 2016.


Înapoi la pagina de selecţie!