Monedă antică bătută de orașul Histria
Înapoi
Gordian III și Tranquillina - Histria
Înainte
Gordian III și Tranquillina - monedă bătută la Histria Gordian III și Tranquillina - monedă bătută la Histria
26-28 mm diametru, 11-13? g, bronz
Revers: zeu cu barbă, purtînd kalathos, călare spre dreapta, în stînga stîlp pe care stă o pasăre - posibil o acvilă, în dreapta altar, în cîmp cifra 5 (litera grecească Ε, marcînd valoarea de 5 assaria), cerc perlat exterior, inscripția IC [TPI] HNΩN, Istrienon
Avers: Gordian III laureat spre dreapta, bust cuirasat și drapat, Tranquillina spre stînga, bust drapat (cele două busturi sînt așezate față în față), legenda [AVTKMANT]ΓOPΔIANOCCAB TPANKVΛINA VΓO, cerc perlat exterior

Imaginile acestei monede antice bătute la Histria apar pe site prin amabila contribuție a domnului GLV. Moneda face parte din categoria monedelor provinciale romane, numite uneori și monede grecești imperiale. Corespunde descrierii de la poziția 198 din catalogul Moushmov. (Deși vechi, incomplet și nu foarte precis, acest catalog este disponibil în limba engleză pe internet, așa că este destul de des utilizat.) Moneda este descrisă și în AMNG I, la poziția 525 (AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).

Despre zeul de pe reversul monedei

Există mai multe interpretări propuse pentru reprezentarea de pe reversul piesei. Călărețul de pe monedă ar putea fi Serapis, Mithras, sau Cavalerul trac Heron. Împotriva identificării călărețului cu zeul Serapis este argumentul că acesta nu este reprezentat călare. Iar zeul Mithras este reprezentat purtînd bonetă frigiană, și nu kalathos. Cît despre Cavalerul trac, practic nu sînt cunoscute amănunte despre cultul său. Moushmov îl consideră a fi Serapis. Pick, mai prudent, îl descrie ca zeu cu barbă, purtînd kalathos, călare.

Despre legenda aversului monedei

Legenda care însoțește busturile împăratului Gordian al III-lea și al soției sale este AVT K M ANT ΓOPΔIANOC CAB TPANKVΛIN AVΓO, reprezentînd traducerea în limba greacă a legendelor latine IMP[ERATOR] C[AESAR] M[ARCUS] ANT[ONIUS] GORDIANUS și SAB[INIA] TRANQUILLIN[A] AUGU[STA]. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AVT. CAESAR a fost redat prin KAISAR. Trebuie observat că termenul latinesc augusta a fost calchiat și nu fost tradus sevaste, ca pe multe alte provinciale.

Despre împăratul Gordian al III-lea

Gordianus III - Marcus Antonius Gordianus (225 - 244) a fost împărat între 238 și 244.

Răscoala din 238 împotriva lui Maximinus Thrax a ridicat ca împărați pe Gordian I și pe fiul acestuia, Gordian II. Guvernatorul Numidiei, Capellianus, cu Leg. III Augusta, i-a lichidat pe cei doi Gordianus. Impărați au ajuns Pupienus și Balbinus, proclamați Augusti, iar Gordian al III-lea, nepot al lui Gordian I, a ajuns Caesar. În iulie 238 Gordianus III este proclamat Augustus, în urma asasinării celor doi Augusti.

S-a căsătorit cu Furia Sabina Tranquillina, care apare și ea pe monedele pontice.

În 244 Gordian III este ucis de prefectul pretoriului, Filip Arabul, care îi ia locul ca împărat.

Despre împărăteasa Tranquillina

Furia Sabinia Tranquillina a fost soția împăratului Gordian III din anul 241 și pînă la moartea lui în anul 244. Tranquillina era fiica lui Timesitheus, prefectul pretoriului între anii 241 și 243 și conducătorul de fapt al imperiului.


Pentru cîteva informații istorice despre Histria și pentru a vedea o hartă pe care apare Histria, metropola sa Milet și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Tomis și Callatis precum și fotografii de la Histria apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!