Monedă antică bătută de orașul Tomis
Înapoi
4 assaria - Maximinus Thrax - Tomis
Înainte
4 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis în timpul împăratului Maximinus Thrax - avers 4 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis în timpul împăratului Maximinus Thrax - revers
25-26 mm diametru, 10.99 g, bronz
Avers: Maximinus laureat spre dreapta, bust drapat, legenda AVT MAΞIMEINOS [EVCEB AVΓ], cerc perlat exterior
Revers: Dioscurii cu stele deasupra capetelor, îmbrăcați doar de la brîu în jos, șezînd și privind spre dreapta, ținînd în mînă patera; dioscurul din dreapta își sprijină cotul drept de o grămadă de stînci; valoare monetară 4 ași (Δ = D = 4), legenda MHTPOΠ ΠON [T]OYTOM EΩC (ultima parte a legendei este în exergă), cerc perlat exterior

Imaginile acestei monede antice bătute la Tomis (azi Constanța) apar pe Romanian coins prin amabila contribuție a domnului Ion Șerban, colecționar de monede pontice. Moneda face parte din categoria monedelor provinciale romane, numite uneori și monede grecești imperiale. Moneda corespunde descrierii de la poziția 2172 din catalogul Moushmov.

Despre valoarea nominală a monedei

Pe această monedă apare și valoarea nominală, sub forma literei Δ , plasată în cîmpul din stînga dioscurilor. Litera Δ fiind a patra literă din alfabetul grecesc, are valoarea 4, deci moneda valora 4 ași. Asul este numit pe grecește assarion, la plural assaria. Denumirea assarion este folosită pentru valoarea unor monede de bronz bătute de numeroase orașe grecești din vestul și din nordul Mării Negre (Tomis, Callatis, Chersones, Tyras, Olbia dar și numeroase altele). Aici s-au bătut monede de 1, 2, 3, 4 și 5 ași, purtînd ca semn al valorii literele Α, Β, Γ, Δ și Ε. Se pare că au fost emise și monede cu valori intermediare. La romani moneda de 2 ași era numită și dupondius, cea de 3 ași tressis, cea de 4 ași sestertius, cea de 5 ași quincussis iar cea de 10 ași decussis.

Trebuie observat că valoarea nominală apare pe foarte puține monede antice. Ca urmare, referirea la o anume monedă făcută din metal comun se face de obicei prin literele AE (AE reprezintă prescurtarea de la cuvîntul latin aes, termen generic folosit pentru aramă sau bronz) urmate de indicarea diametrului. Moneda prezentată pe această pagină este AE 26, dar și 4 ași (assaria).

Despre legendele înscrise pe monedă

În legenda care înconjoară dioscurii MHTPOΠ (prescurtare de la MHTPOΠOΛEOC) arată că orașul era metropolă, capitală a Confederației orașelor pontice; probabil că o bună traducere a legendei MHTPOΠ ΠONTOY TOMEΩC ar fi Tomis, metropola Pontului.

Din păcate legenda care însoțește chipul împăratului Maximinus nu este completă, fiind parțial ștearsă și afectată de baterea excentrică a monedei. Prin comparație cu piese similare, e probabil că pe monedă era scris AVT MAΞIMEINOS EVCEB(HC) AVΓ, reprezentînd traducerea în limba greacă a legendei latine IMP MAXIMINVS PIVS AVG. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AVT.

Despre micile adîncituri de pe fețele monedei

Atît pe avers cît și pe revers pot fi observate niște mici adîncituri (care se văd și pe alte monede provinciale romane prezentate pe site). Semnificația acestor adîncituri nu este prea bine lămurită, dar cea mai răspîndită opinie e că au servit în timpul procesului de fabricare a monedei. Deci, ar fi un fel de găuri de centrare.

Despre Castor și Polux

Kastor și Pollux (sau Castor și Polux), frații dioscuri, sînt divinități de origine grecească, fiind venerați și de romani. Sînt fiii Ledei și ai lui Zeus (dioscuri înseamnă fiii lui Zeus). Leda era soția regelui Tindar (Tyndareos), care domnea în cetatea Sparta din Laconia. Înșelată de Zeus, Leda a făcut două ouă, din care au ieșit două perechi de gemeni: Pollux și Helene (Elena, cea care a fost răpită de Paris din Troia) - copiii lui Zeus și Kastor și Klytaimnestra (Clitemnestra) - copiii lui Tindar.

Ca fiu al lui Zeus, Pollux era nemuritor. Atunci cînd Kastor a fost ucis într-o luptă, Pollux i-a cerut lui Zeus să-i permită să-și împartă nemurirea cu fratele său. Zeus a fost de acord, hotărînd ca dioscurii să petreacă jumătate de an în Olimp și jumătate în Infern. Părintele zeilor i-a transformat pe frați în aștri - în constelația Gemenii. Gemenii (ale cărei stele principale sînt Castor - de magnitudine 1.6 și Pollux - de magnitudine 1.2) este una din constelațiile zodiacului. Ca urmare, aproape întotdeauna dioscurii sînt reprezentați cu cîte o stea deasupra capetelor. De multe ori apar călări, cu sulițe în mîini, cu capetele acoperite de coifuri rotunde, care simbolizează ouăle Ledei.

Kastor și Pollux simbolizează dragostea frățească ideală. Au fost adorați și ca protectori ai navigației.

Despre împăratul Maximinus Thrax

Maximinus Thrax (Caius Iulius Verus Maximinus) a fost împărat între 235 și 238. Cu el a început pentru Imperiul Roman perioada anarhiei militare, care a durat pînă în 285. Iulius Capitolinus, în a sa Historia Augusta, scrie că Maximinus s-a născut în Tracia (de aici și supranumele Thrax), că tatăl împăratului era got și îl chema Micca iar mama lui era alană și se numea Hababa. Se spune că Maximinus avea înălțimea de 2.40 metri!


Pentru cîteva informații istorice despre Tomis și pentru a vedea o hartă pe care apare Tomis, metropola sa Milet și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Olbia, Tyras, Callatis și Histria apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!