Monedă antică bătută de orașul Tomis
Înapoi
4 assaria - Severus Alexander
Înainte
4 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis sub Severus Alexander - revers 4 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis sub Severus Alexander - avers
25-26 mm diametru, 9.6 g, bronz
Revers: zeița Tyche în picioare, cu coroană murală pe cap, privind spre stînga, ținînd un sceptru lung cu mîna dreapta și cornul abundenței în stînga; la dreapta este trecută valoarea nominală D (Δ), sub aceasta zeul Pontos;
legenda MHTPO ΠON_T TOMEΩC
Avers: Severus Alexander laureat spre dreapta, bust drapat, legenda AVT KM AVP CEVH ALEΞANΔPΩC

Moneda corespunde descrierii de la poziția 2150 din catalogul Moushmov. (Deși vechi, incomplet și nu foarte precis, acest catalog este disponibil în limba engleză pe internet, așa că este destul de des utilizat.)

Despre împăratul Severus Alexander

Severus Alexander era fiul cavalerului Cassius Marcianus și al Iuliei Mammaea, fiind nepot al Iuliei Domna. La naștere se numea Alexianus Bassianus. În anul 221 a fost adoptat de vărul său Elagabal. Tot atunci a fost proclamat Caesar și i-a fost schimbat numele în Marcus Aurelius Severus Alexander.

A ajuns împărat în 222, după moartea lui Elagabal. Pînă în anul 226 imperiul a fost condus de Iulia Maesa, bunica lui Severus Alexander, iar după 226 de Iulia Mammaea. În anul 235 împăratul a fost asasinat împreună cu mama sa iar tronul i-a revenit lui Maximinus Thrax.

Despre legenda de pe avers

Legenda AVT KM AVP CEVH ALEΞANΔPΩC este traducerea în grecește a legendei latinești IMP[ERATOR] C[AESAR] M[ARCUS] AUR[ELIUS] SEVE[RUS] ALEXANDER. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AVT. Litera K ce urmează după AV este prescurtarea de la Kaisar, Caesar.

Despre zeița Tyche

Tyche (Fortuna la romani) era zeița destinului capricios și arbitrar. Era fiica titanului Ocean și a titanidei Tetis. Era adorată adesea de comunitățile orășenești, ca urmare era reprezentată purtînd coroană de zid (murală). Pe monede este reprezentată așezată sau în picioare, avînd de obicei ca atribute cornul abundenței (simbol grecesc împrumutat și de romani), roata - ca simbol al nestatorniciei, sfera globului - simbol a universalității, cîrma sau prova (acestea din urmă simboluri de origine romană). Pe moneda prezentată pe această pagină Tyche ține în mîini cornul abundenței și sceptrul.

Despre zeul Pontos

Pentru grecii antici Pontos era o personificare a tuturor mărilor. Ca personificare specifică Mării Negre - Pontus Euxinus, Pontos este adesea reprezentat ca acolit al zeiței Tyche / Fortuna (acolit = personaj secundar în iconografia unei divinități). Fortuna cu Pontos apare pe multe monede tomitane.

Pentru cîteva informații istorice despre Tomis și pentru a vedea o hartă pe care apare Tomis, metropola sa Milet și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Olbia, Tyras, Callatis și Histria apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!