Monedă emisă de orașul Tomis
Înapoi
4 assaria - Caracalla / dioscurii - Tomis
Înainte
monedă de 4 ași (assaria) emisă de orașul Tomis sub împăratul Commodus - avers monedă de 4 ași (assaria) emisă de orașul Tomis sub împăratul Commodus - revers
27 mm diametru, 10.6 g, bronz
Avers: Caracalla laureat, bust cuirasat și drapat, spre dreapta, legenda AV·K·M·AV·ANTΩNEINOCCE, cerc perlat exterior
Revers: Dioscurii, fratele din stînga cu o stea deasupra capului, îmbrăcați doar de la brîu în jos, șezînd și privind spre stînga; fiecare dioscur are o pateră în mîna dreaptă și un ulcior din care curge apă sau vin în mîna dreaptă; valoare monetară 4 ași (Δ = D = 4), cerc perlat exterior
legenda MHTPOΠ·ΠONTOY TOMEΩC (ultimul cuvînt este scris în exergă)

Imaginile acestei monede antice bătute la Tomis apar pe site prin amabila contribuție a domnului Răzvan Dobrin. Moneda corespunde descrierii de la poziția 1939 din catalogul Moushmov, și corespunde descrierii de la poziția 2872 din AMNG I (AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).

Despre legenda de pe avers

Legenda care însoțește chipul împăratului Caracalla, AV K M AV ANTΩNEINOC CE, reprezintă traducerea în limba greacă a legendei latine IMP(erator) M(arcus) AVR(elius) ANTONINVS AV[GUSTUS]. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AV. Litera K ce urmează după AV este prescurtarea de la Kaisar, Caesar. CE de la SEVASTOS este traducerea termenului AVGUSTUS.

Despre împăratul Caracalla

Caracalla (188 - 217) a fost fiul împăratului Septimius Severus și al împărătesei Iulia Domna. Numele Caracalla este de fapt porecla sub care împăratul a fost numit de istorici, pentru a-l putea deosebi de Elagabal (care fusese proclamat împărat sub același nume oficial). Porecla vine, se pare, de la numele unui model de pelerină sau de manta folosit de locuitorii din Galia. Caracalla purta o astfel de manta atunci cînd stătea cu soldații în campanie militară.

La naștere Caracalla a fost botezat Septimius Bassianus, după numele tatălui și după cel al bunicului său după mamă. În anul 196 Septimius Severus și-a proclamat fiul Caesar, cu această ocazie schimbîndu-i numele în Marcus Aurelius Antoninus. Măsura era una politică: noul nume arăta existența unei relații de rudenie (inexistente în realitate) cu împărații din dinastia Antoninilor. În anul 198 a primit titlul de Augustus, domnind alături de tatăl său pînă în 211. În 211 și 212 a domnit împreună cu fratele său Geta, pe care l-a asasinat.

Caracalla a lăsat administrația statului roman în mîinile mamei sale, împărăteasa Iulia Domna.

Împăratul Caracalla a fost ucis în anul 217 de un centurion din garda sa personală, instigat de Macrinus, prefect al pretoriului.

Despre Castor și Polux

Kastor și Pollux (sau Castor și Polux), frații dioscuri, sînt divinități de origine grecească, fiind venerați și de romani. Sînt fiii Ledei și ai lui Zeus (dioscuri înseamnă fiii lui Zeus). Leda era soția regelui Tindar (Tyndareos), care domnea în cetatea Sparta din Laconia. Înșelată de Zeus, Leda a făcut două ouă, din care au ieșit două perechi de gemeni: Pollux și Helene (Elena, cea care a fost răpită de Paris din Troia) - copiii lui Zeus și Kastor și Klytaimnestra (Clitemnestra) - copiii lui Tindar.

Ca fiu al lui Zeus, Pollux era nemuritor. Atunci cînd Kastor a fost ucis într-o luptă, Pollux i-a cerut lui Zeus să-i permită să-și împartă nemurirea cu fratele său. Zeus a fost de acord, hotărînd ca dioscurii să petreacă jumătate de an în Olimp și jumătate în Infern. Părintele zeilor i-a transformat pe frați în aștri - în constelația Gemenii. Gemenii (ale cărei stele principale sînt Castor - de magnitudine 1.6 și Pollux - de magnitudine 1.2) este una din constelațiile zodiacului. Ca urmare, aproape întotdeauna dioscurii sînt reprezentați cu cîte o stea deasupra capetelor. De multe ori apar călări, cu sulițe în mîini, cu capetele acoperite de coifuri rotunde, care simbolizează ouăle Ledei.

Kastor și Pollux simbolizează dragostea frățească ideală. Au fost adorați și ca protectori ai navigației.


Pentru cîteva informații istorice despre Tomis și pentru a vedea o hartă pe care apare Tomis, metropola sa Milet și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Histria și Callatis apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!