Monedă antică bătută de orașul Tomis sub Gordian al III-lea
Înapoi
4.5 ași - Gordian III și Tranquillina / Tyche - Tomis
Înainte
4.5 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis, cu chipul împăratului Gordian și al împărătesei Tranquillina, cu zeița Tyche - avers 4.5 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis, cu chipul împăratului Gordian și al împărătesei Tranquillina, cu zeița Tyche - revers
27 mm diametru, 11.45 g, bronz
Avers: Gordian III laureat spre dreapta, bust cuirasat și drapat, Tranquillina purtînd coroană (de tip „stephane”), bust drapat spre stînga - cele două busturi sînt așezate față în față - legenda [AV]TKMANTΓOPΔIANOC AVΓ CE TPANKVΛ ΛEINA, cerc perlat exterior
Revers: zeița Tyche în picioare, cu capul spre stînga, purtînd kalathos (pălărie), chiton și himation, ținînd cîrma în mîna dreapta (cîrma se termină cu un glob în partea de sus) și cornul abundenței în mîna stîngă, legenda MHTPOΠONT OVTOMEΩC, cerc perlat exterior
4.5 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis, cu chipul împăratului Gordian și al împărătesei Tranquillina, cu zeița Tyche - avers 4.5 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis, cu chipul împăratului Gordian și al împărătesei Tranquillina, cu zeița Tyche - revers
~26 mm diametru, ~10 g, bronz
Avers: Gordian III laureat spre dreapta, bust cuirasat și drapat, Tranquillina purtînd coroană (de tip „stephane”), bust drapat spre stînga - cele două busturi sînt așezate față în față - legenda [AVTK]MANTΓOPΔIANOC AVΓ [·]CE TPANKVΛ ΛEINA, cerc perlat exterior
Revers: zeița Tyche în picioare spre stînga, purtînd kalathos (pălărie), chiton și himation, ținînd cîrma în mîna dreaptă (cîrma se termină fără glob în partea de sus) și cornul abundenței în mîna stîngă, valoare monetară D< (Δ<, semnele fiind unite), legenda MHTPOΠON TOVTOMEΩC, cerc perlat exterior

Prima monedă antică de pe pagină apare pe site prin amabilitatea domnului Pavlos S. Pavlou.

Imaginile celei de-a doua monede sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămână anonim.


Prima monedă corespunde descrierii de la poziția 2284 din catalogul Moushmov. Este descrisă în AMNG I, la poziția 3547, dar legenda de pe avers esta ca la poziția 3548 (AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).

A doua monedă (tot Moushmov 2284) este descrisă în AMNG I la poziția 3551. Se deosebește de prima prin lipsa globului din capătul cîrmei, prin prezența valorii nominale și prin despărțirea diferită a legendei de pe revers.

Despre valoarea nominală a monedei

Pe a doua piesă apare și valoarea nominală, sub forma literei Δ și a semnului <, valoare plasată în cîmpul din stînga zeiței Tyche. Litera Δ fiind a patra literă din alfabetul grecesc, are valoarea 4. Jumătatea de assarion era marcată cu <, deci piesa valora 4.5 ași.

Asul este numit pe grecește assarion, la plural assaria. Denumirea assarion este folosită pentru valoarea unor monede de bronz bătute de numeroase orașe grecești din vestul și din nordul Mării Negre (Tomis, Callatis, Chersones, Tyras, Olbia dar și numeroase altele). Aici s-au bătut monede de 1, 2, 3, 4 și 5 ași, purtînd ca semn al valorii literele Α, Β, Γ, Δ și Ε.

Monedele de 4 assaria și jumătate sînt specifice Tomisului. Dar desenul cu busturi față în față este specific pieselor provinciale mari de 5 assaria. O posibilă explicație este propusă aici. Aceste monede erau monede locale. Deși un denar valora oficial 16 ași, e posibil ca în bani locali un denar să fi valorat mai mult. Dacă 1 denar roman era egal cu 18 ași de Tomis, atunci el putea fi schimbat pe patru piese de 4.5 ași. În acest caz emiterea de piese cu un nominal atît de ciudat ar fi fost justificată de nevoia de monedă măruntă care să ușureze schimbarea banilor.

Despre legenda aversului monedei

Legenda care însoțește busturile împăratului Gordian al III-lea și al soției sale este AVT K M ANT ΓOPΔIANOC AVΓ · CE TPANKVΛΛEINA, reprezentînd traducerea în limba greacă a legendelor latine IMPERATOR CAESAR MARCUS ANTONIUS GORDIANUS AUGUSTUS și TRANQUILLINA AUGUSTA. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AVT. CAESAR a fost redat prin KAISAR. Trebuie observat că termenul latinesc augusta a fost tradus sevaste, ca pe multe alte provinciale.


Înapoi la pagina de selecție!