Monedă antică bătută de orașul Tomis sub Gordian al III-lea
Înapoi
4 ași - Gordian III și Tranquillina / Zeus - Tomis
Înainte
4 ași (assaria) - monedă bătută la Tomis, cu chipul împăratului Gordian și al împărătesei Tranquillina, cu Zeus
27.4 mm diametru, 12.34 g, bronz
Avers: Gordian III laureat spre dreapta, bust cuirasat și drapat, Tranquillina purtînd coroană (de tip „stephane”), bust drapat spre stînga - cele două busturi sînt așezate față în față - legenda AVTKMANTΩNIOCΓOPΔIANOC CABINIA TPA NKVΛ[ΛINA], cerc perlat exterior
Revers: Zeus așezat pe un tron fără spătar, spre stînga, îmbrăcat cu himation, ținînd în mîna dreaptă întinsă o pateră, cu sceptru în mîna stîngă, în cîmp valoarea monetară D (Δ), legenda MHTPOΠO NTOVTOM EΩC, cerc perlat exterior

Moneda apare pe site prin amabilitatea domnului Pavlos S. Pavlou.

Moneda corespunde descrierii de la poziția 2274 din catalogul Moushmov. Este descrisă în AMNG I, la poziția 3511 (AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).

Despre valoarea nominală a monedei

Valoarea nominală apare sub forma literei Δ. Litera Δ fiind a patra literă din alfabetul grecesc, are valoarea 4. În AMNG toate piesele cu busturile lui Gordian și al soției acestuia sînt considerate a fi piese de 4.5 ași (jumătatea de assarion era marcată cu <).

Monedele de 4 assaria și jumătate sînt specifice Tomisului. Dar desenul cu busturi față în față este specific pieselor provinciale mari de 5 assaria.

Despre legenda aversului monedei

Legenda care însoțește busturile împăratului Gordian al III-lea și al soției sale este AVT K M ANTΩNIOC ΓOPΔIANOC CABINIA TPANKVΛΛINA, reprezentînd traducerea în limba greacă a legendelor latine IMPERATOR CAESAR MARCUS ANTONIUS GORDIANUS și SABINIA TRANQUILLINA.

Despre Zeus

Zeus (Jupiter la romani) era zeul cel mai important al panteonului grecesc, stăpînul cerului, al zeilor și al oamenilor. Zeus era fiul lui titanului Cronos și al Rheei, fiind născut în insula Creta. Pentru preluarea puterii Zeus a purtat război cu titanii timp de zece ani. A fost aliat cu frații și surorile sale, dar și cu Ciclopii (care i-au dat fulgerele) și cu Hecatonhirii. Zeus a avut mai multe soții și iubite - atît zeițe cît și muritoare - și un număr foarte mare de fii și fiice.


Înapoi la pagina de selecție!