Catalog al tuturor monedelor românești,
cu imagini de calitate și cu informații corecte.
Înainte
1 ban 1867
Înainte
1 ban 1867 - monetăria Heaton 1 ban 1867 - monetăria Heaton
15 mm diametru, 1 g, cupru 95%, staniu 4%, zinc 1%, margine netedă, cerc perlat exterior
valoarea nominală 1 BANU și anul 1867 într-o cunună formată dintr-o ramură de laur (stînga) și una de stejar (dreapta); sub panglica ce leagă cele două ramuri se află numele monetăriei
inscripția ROMANIA și stema României, cerc perlat exterior

Tiraj: 2.500.000 piese la Heaton

Tiraj: 2.500.000 piese la Watt & Co.

1 ban 1867 - monetăria Watt & Co. 1 ban 1867 - monetăria Watt & Co.

Despre variantele monedei

Cele patru monede din 1867 au fost bătute în două monetării: Heaton și Watt & Co., ambele din Birmingham, astfel că există practic două seturi de monede diferite, chiar dacă doar printr-un detaliu mărunt. În partea de jos a feței cu valoarea nominală se poate citi HEATON sau WATT & Co., cu excepția monedelor de 1 ban, care din lipsa spațiului necesar prezintă variantele prescurtate H respectiv WATT & C. Fețele sînt amplasate ca la medalii, părțile superioare ale aversului și reversului fiind alăturate.

Monedele purtînd anul 1867 au fost puse în circulație la 1 ianuarie 1868.

1 ban 1867 H - Monetăria Heaton 1 ban 1867 Watt & C - Monetăria Watt & Co.

H - Monetăria Heaton

Watt & C - Monetăria Watt & Co.

Despre replica de aur a monedei de 1 BANU 1867 (emisă în 2007)

Împlinirea a 140 de ani de la votarea „Legii pentru înființarea unui nou sistem monetar și pentru fabricarea monetelor naționale” a fost aniversată de Banca Națională a României prin emiterea unui set de replici după monedele de 1 BANU, 2 BANI, 5 BANI și 10 BANI 1867.

Replicile sînt de aur cu puritatea de 99.9% și au diametrele monedelor originale. Masele replicilor sînt ceva mai mari decît la piesele originale: 1.75, 3.5, 8.75 și 17.2 grame. Fiecare din cele 4 replici din set a fost emisă în 250 de exemplare. Sub panglica ce leagă ramurile de laur și de stejar numele monetăriei este înlocuit de litera R de la replică.

Toate replicile sînt de calitate B.U., adică brilliant uncirculated. Termenul BU se referă la o monedă necirculată, cu lustrul de batere intact. Obținerea unei monede BU se face de obicei cu matrițe lustruite în prealabil. Blancurile sînt de asemenea lustruite, astfel obținîndu-se monede cu un lustru de batere mult superior celui al monedelor necirculate de serie.

Moneda de 1 ban din 1867 este reprezentată pe aversul monedei de argint de 10 lei din 2008 dedicate economistului Costin Kirițescu.

Despre încercările de reformă monetară din timpul lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1966)

Mai multe încercări de reformă monetară au dat greș înainte de 1867. Astfel, în 1859-1860 Alexandru Ioan Cuza, domnitorul ales al Principatelor Unite, a făcut o primă încercare de introducere a unui nou sistem monetar. Proiectul introducea practic sistemul monetar zecimal din Franța. Unitatea monetară, după modelul francului francez, trebuia să se cheme român sau romanat, urmînd să fie împărțită în centime.

Trei din proiectele de monede din 1860 au fost imortalizate în anul 2007 sub formă de medalii. Piesele au fost desenate în anul 1860 de numismatul francez Adrien de Longpérier, conservator la Cabinetul numismatic de la Muzeul Luvru.

Din timpul lui Cuza sînt cunoscute și două probe monetare: 5 parale 1860 și 5 sutimi 1864. E posibil să existe și o probă de 10 sutimi din 1864.

Despre BANU scris cu U scurt

Această piesă de 1 ban este singura monedă de care numele diviziunii leului apare scris sub forma banu. Într-o fază timpurie de dezvoltare a limbii române toate cuvintele ce azi se termină într-o consoană aveau după aceasta un u care se pronunța. Cu timpul acest u a dispărut din pronunțare. Pe vremea cînd a fost bătută această monedă ortografia se dorea etimologică, iar Academia nu reușise să impună o scriere unitară. U scurt final mai apare numai pe moneda de aur de 20 de lei din 1868.

U scurt final a fost eliminat aproape în totalitate de broșura "Regule ortografice" tipărită de Academia Română în 1904, reluată în 1907 sub titlul "Ortografia Academiei Române declarată oficială și obligatorie a se întrebuința de toate autoritățile Statului", reeditată în 1919, 1924 și 1932. Singularul substantivelor terminate în i a păstrat o vreme pe u scurt final, care astăzi a dispărut complet. La reforma din 1903 au fost eliminate și ciudatele litere î din e, din u și din o - ê, û, ô.


Imaginile monedelor de 1 banu din 1867 de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim.


Înapoi la pagina de selecție!