Înapoi
5 lei 1881 - 1885
Înainte
37 mm diametru, 25 g, argint 90%, cupru 10%
În relief pe muchie deviza: PATRIA SI DREPTUL MEU
valoarea nominală 5 L, anul 1883, stema României, litera B și spic de grîu, cerc perlat exterior
inscripția CAROL I REGE AL ROMANIEI și efigia regelui spre stînga, cerc perlat exterior. Sub gît este scris numele gravorului, KULLRICH.

Tiraj: 1.230.000 monede cu anul 1881

         1.100.000 monede cu anul 1882

         2.300.000 monede cu anul 1883

            300.000 monede cu anul 1884

              40.000 monede cu anul 1885


Imaginile superbei monede de argint de deasupra și cele ale pieselor bătute în 1881, 1882 și 1885 (afișate în josul acestei pagini) sînt prezente pe site-ul Romanian coins prin amabilitatea domnului Radu Lissner.


Variante ale monedei de 5 lei din 1883

Moneda de 5 lei a fost bătută în 1883 cu mai multe seturi de matrițe. Corespunzător fiecărui set există cîte o variantă a acestei monede. Deosebirile dintre cele trei variante cunoscute sînt prezentate în imaginile de mai jos.

Axa verticală a scutului este dreaptă.

Axa verticală a scutului este înclinată (din dreapta sus spre stînga jos). În plus, coroana superioară este mai mare și are o altă ornamentație.

Kullrich e scris pe 6 mm iar axa scutului este dreaptă; mai sînt și alte deosebiri minore.

Kullrich e scris pe 6.5 mm iar axa scutului este dreaptă; mai sînt și alte deosebiri minore.

varianta 1 de ornamentație la coroană

varianta 2 de ornamentație la coroană


Variante de inscripții pe muchie la seria 5 lei 1881-1885 (stema mare)

Seria de monede de 5 lei 1881-1885 are mai multe tipuri de inscripții pe muchie. După cum se poate observa în imaginile de mai jos, există patru variante cu 5 sau cu 6 stele cu cîte 5 raze precum și una avînd numai stele cu 6 raze. Două din variantele cu stele cu 5 raze sînt obținute prin rotirea uneia cu 180 de grade (variante cunoscute sub denumirea „o stea stă pe o rază”).

PATRIA SI| DREPTUL |MEU| pe piesele din 1881 și 1882 (69b în MBR)

PATRIA SI| DREPTUL |MEU| pe piese din 1881 (69c)

PATRIA SI| DREPTUL |MEU| pe piesele din 1881, 1883 , 1884 și 1885 (69d)

PATRIA SI| DREPTUL |MEU| pe piese din 1881 (69e)

PATRIA SI| DREPTUL |MEU| pe piese din 1881 (69f)

În imaginea de mai jos se poate observa grupul de cinci stele de pe o monedă din 1882.

Mai jos sînt prezentate imaginile unei inscripții complete de pe muchia unei piese din 1883.


Tiraje. Imagini ale pieselor din anii 1881, 1882, 1884, 1885

Cu un tiraj de 2.300.000, anul 1883 este cel mai des întîlnit din serie. Anul 1885 este cel mai rar - doar 40.000 de piese au fost bătute. Cu un diametru de 36.5 milimetri, 5 lei 1885 este și cea mai mică din toate piesele de 5 lei bătute sub Carol I. Este urmat ca raritate de 1884 (300.000) și 1882 (1.100.000). În 1881 s-au bătut 1.230.000 de piese; e drept, acest tiraj cuprinde toate cele cinci variante de scriere a devizei pe muchie.

Prezentăm mai jos, prin amabilitatea domnului Radu Lissner (Mulțumim încă o dată!), trei piese superbe din 1881, 1882 și 1885. Se poate observa ușor forma diferită a coroanelor care timbrează cortul. Piesa din 1881 este varianta 69e din MBR, cu șase stele, a cincea stînd pe o rază.Am primit de la domnul Radu Lissner următoarele informații legate de moneda de 5 lei din 1882 de mai sus și la diferitele variante ale pieselor de 5 lei și nu numai:

Chestiunea este stabilirea limitei dintre variante și erori de batere. Un tiraj era compus din mai multe tranșe de monede bătute pe perioada unui an în funcție de nevoile pieței și de acoperirea Băncii Naționale. La fiecare tranșă se foloseau alte matrițe care nu erau identice cu cele precedente cu sau fără voia gravorului.

De exemplu la 5 lei 1882 prima tranșă de monede s-a realizat pe matrița mamă din 1881 modificînd doar anul. Monedele sînt ușor de recunoscut - au B, cei doi 8 și cifra 2 din milesim întrerupte în partea de sus. Celelalte monede din 1882 sînt bătute mult mai bine și au forma coroanei și cortul ușor diferite. (Scanul care vi l-am trimis cu 5 lei 1882 este din prima variantă cu cifrele întrerupte în stînga sus și matrița crăpată.)


Imaginile monedei de 5 lei din 1884 de mai jos sînt prezente pe site prin amabilitatea domnului Florin Andrei Lungu.
O variantă a monedei de 5 lei 1882

Domnul Cătălin Gavrilă ne-a trimis un mesaj din care cităm cîteva fragmente:

[...] o variantă a monedei de 5 lei 1882. Este vorba de o astfel de monedă care, la milesim, are cifrele 8 și 2 mai depărtate decît la o altă monedă de același tip, să-i spunem normală. Ca reper pot fi de ajutor perlele de pe cercul exterior, ce pot fi considerate ca distanță între cele două cifre (3 respectiv 2 perle). Că este vorba de mai multe seturi de matrițe diferite cu care a fost bătută seria 1882, ne putem da seama și urmărind înclinarea axei verticale a scutului - la varianta cu 82 depărtate, aceasta este înclinată (din dreapta sus spre stînga jos), analog situației prezentate pe site pentru 5 lei 1883. Spre deosebire de 5 lei 1883, diferențe la coroanele superioare nu sînt. Nici pe revers nu am constatat diferențe.

Varianta e ceva mai rară (însăși anul 1882 e mai rar, greu poate fi găsită o piesă din 1882 în stare bună), pentru edificare am căutat-o pe net (ebay, okazii, ș.a.), am mai găsit una cred, în afară de a mea, la cinci - șase normale.

Mă gîndesc că și la 5 lei 1884 sau 1885 pot fi găsite variante, doar că, datorită rarității acestora, e foarte greu de pus două astfel de piese una lîngă alta pentru a fi comparate și eventual identificate variante. Sau poate că, datorită tirajului mic, aceste variante nici nu au existat.

Vă trimit alăturat, pentru comparație, și scanarea făcută celor două monede.

Imaginile de mai sus au fost puse cu deosebită amabilitate la dispoziție pentru Romanian coins de către domnul Cătălin Gavrilă.


Înapoi la pagina de selecție!