Înapoi
100 lei 2012 - George Barițiu - 200 de ani de la naștere
Înainte
21 mm diametru, 6.452 g, 90% aur, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, valoarea nominală 100 Lei, anul 2012, stema României, imagini cu antetele a trei din publicațiile sale: Observatorul, Gazeta de Transilvania, Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură
Revers: chipul lui Barițiu, anii 1812 și 1893, inscripția George Baritiu

Data emisiunii: 10 septembrie 2012

Tiraj: 250 de monede


Despre George Barițiu (sau Bariț), publicist, istoric și politician transilvănean

George Bariț s-a născut la Jucu de Jos, lîngă Cluj, în anul 1812. Tatăl său era preot greco-catolic. George Bariț a studiat teologia la Blaj, apoi s-a stabilit la Brașov, unde a lucrat ca profesor la un liceu românesc.

Barițiu este întemeietorul presei în limba română în Transilvania. În anul 1838 el a fondat la Brașov Gazeta de Transilvania (care mai tîrziu a purtat și numele Gazeta Transilvană și Gazeta Transilvaniei), care în primii ani a apărut săptămînal sau bisăptămînal. Între 1838 și 1865 Gazeta a publicat un supliment literar numit Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură.

George Barițiu a luat parte la Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost unul din vicepreședinții Marii Adunări Naționale de la Blaj.

În anul 1861 a participat la înființarea societății ASTRA - Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român. A fost cel dintîi secretar al societății, mai apoi fiind ales președinte, funcție pe care a deținut-o în perioada 1888-1893.

Barițiu a fost unul dintre membrii fondatori ai Academiei Române.

Observatorul a fost înființat la Sibiu în anul 1878 și a apărut pînă în 1885.


Înapoi la pagina de selecție!