Monedă antică bătută de orașul Callatis
Înapoi
pentassarion - Caracalla - Callatis
Înainte
5 ași (assaria) - monedă bătută la Callatis în timpul împăratului Caracalla - revers 5 ași (assaria) - monedă bătută la Callatis în timpul împăratului Caracalla - avers
26-27 mm diametru, 12.41 g, bronz
Revers: acvilă cu capul spre stînga, cu aripile deschise, stînd pe un mic altar împodobit cu o ghirlandă, plasat între două stindarde legionare, valoarea monetară E (Epsilon), legenda KAΛΛATIANΩN, cerc perlat exterior
Avers: Caracalla laureat, bust cuirasat și drapat, spre dreapta, legenda AVKMAVP ANTΩNINO, cerc perlat exterior

Imaginile primei monede antice de pe pagină apar pe site prin amabila contribuție a domnului Ion Șerban, colecționar de monede pontice.

Imaginile celei de-a doua monede antice bătute la Callatis de pe pagină apar pe site prin amabila contribuție a domnului GLV.

Moneda face parte din categoria monedelor provinciale romane, numite uneori și monede grecești imperiale. Corespunde descrierii de la poziția 295 din catalogul Moushmov și descrierii de la poziția 320 din AMNG I (AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).

Despre valoarea nominală a monedei

Pe această monedă apare și valoarea nominală, sub forma literei E, plasată la dreapta (perspecticvă heraldică), între piciorul acvilei și unul din stindarde. Litera E (epsilon) fiind a cincea literă din alfabetul grecesc, are valoarea 5, deci moneda valora 5 ași. Asul este numit pe grecește assarion, la plural assaria. Denumirea assarion este folosită pentru valoarea unor monede de bronz bătute de numeroase orașe grecești din vestul și din nordul Mării Negre (Tomis, Callatis, Chersones, Tyras, Olbia dar și numeroase altele). Aici s-au bătut monede de 1, 2, 3, 4 și 5 ași, purtînd ca semn al valorii literele Α, Β, Γ, Δ și Ε. La romani moneda de 2 ași era numită și dupondius, cea de 3 ași tressis, cea de 4 ași sestertius, cea de 5 ași quincussis iar cea de 10 ași decussis.

Trebuie observat că valoarea nominală apare pe foarte puține monede antice. Ca urmare, referirea la o anume monedă făcută din metal comun se face de obicei prin literele AE (AE reprezintă prescurtarea de la cuvîntul latin aes, termen generic folosit pentru aramă sau bronz) urmate de indicarea diametrului. Moneda prezentată pe această pagină este AE 27, dar și 5 ași (assaria).

Despre legenda de pe avers

Legenda care însoțește chipul împăratului Caracalla, AV K M AVP ANTΩNINO, reprezintă traducerea în limba greacă a legendei latine IMP(erator) M(arcus) AVR(elius) ANTONINVS. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AV. Litera K ce urmează după AV este prescurtarea de la Kaisar, Caesar. Există numeroase monede romane pe care apar simultan titlurile IMP(erator), CAES(ar) și AVG(VSTUS).

Despre împăratul Caracalla

Caracalla (188 - 217) a fost fiul împăratului Septimius Severus și al împărătesei Iulia Domna. Numele Caracalla este de fapt porecla sub care împăratul a fost numit de istorici, pentru a-l putea deosebi de Elagabal (care fusese proclamat împărat sub același nume oficial). Porecla vine, se pare, de la numele unui model de pelerină sau de manta folosit de locuitorii din Galia. Caracalla purta o astfel de manta atunci cînd stătea cu soldații în campanie militară.

La naștere Caracalla a fost botezat Septimius Bassianus, după numele tatălui și după cel al bunicului său după mamă. În anul 196 Septimius Severus și-a proclamat fiul Caesar, cu această ocazie schimbîndu-i numele în Marcus Aurelius Antoninus. Măsura era una politică: noul nume arăta existența unei relații de rudenie (inexistente în realitate) cu împărații din dinastia Antoninilor. În anul 198 a primit titlul de Augustus, domnind alături de tatăl său pînă în 211. În 211 și 212 a domnit împreună cu fratele său Geta, pe care l-a asasinat.

Caracalla a lăsat administrația statului roman în mîinile mamei sale, împărăteasa Iulia Domna. În timpul domniei sale masa unui aureus a fost redusă de la 7.266 grame la 6.54 grame, fiind introdusă în circulație un nou tip de monedă de argint, cu titlul scăzut. Noua monedă valora teoretic doi denari și a fost convențional antoninian, după numele împăratului.

Împăratul Caracalla a fost ucis în anul 217 de un centurion din garda sa personală, instigat de Macrinus, prefect al pretoriului.


Pentru cîteva informații istorice despre Callatis și pentru a vedea o hartă pe care apare Callatis, metropola sa Heracleea Pontică, metropola acesteia Megara precum și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Olbia, Tyras, Tomis și Histria apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!