Monedă antică bătute de orașul Callatis
Înapoi
monedă bătută la Callatis - Atena
Înainte
monedă bătută la Callatis
14 mm diametru, bronz, secolul II-I î.e.n.
zeița Atena cu coif corintic, spre dreapta
spic de grîu și legenda KAΛΛA, deasupra legendei posibil măciuca lui Heracle și monogramă

Imaginile acestei monede antice bătute la Callatis apar pe site prin amabila permisiune a domnului Janos Csorik, proprietarul site-ului Roman Coins.

Moneda este descrisă la poziția 217 în catalogul Moushmov și corespunde descrierii de la poziția 234 din AMNG I (dar ar putea fi și 235 sau 239; AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).


Despre zeița Atena

Atena (Minerva la romani) era fiica lui Zeus și a zeiței Metis, fiica titanului Ocean. Zeus a înghițit-o pe Metis iar la sorocul nașterii Atena a ieșit din capul stăpînului lumii, cu scut și platoșă de aur și înarmată cu lancea. Era zeița înțelepciunii, a tuturor meșteșugurilor, a priceperii în războaie, ocrotind de asemenea știința. Atena i-a învățat pe oameni arhitectura, sculptura și pictura, olăritul, arta țesăturilor și broderiilor. Emblemele zeiței erau bufnița (simbol al înțelepciunii) și șarpele (reprezentînd prudența). Atena a hotărît că simbolul păcii va fi ramura de măslin. A fost adorată sub diverse ipostaze, cum ar fi: Atena Nike, cea care acordă victoria, Atena Promachos, cea care luptă în primele rînduri, sau Atena Hygeia, cea care dă sănătate.

Orașul Atena a fost numit după zeiță, care a dăruit atenienilor măslinul și a îmblînzit calul sălbatic de luptă dăruit de zeul Poseidon. Alegerea zeului care să ocrotească cetatea s-a făcut prin vot; bărbații l-au ales pe Poseidon iar femeile - cu una mai multe decît bărbații - au ales-o pe Atena. Pentru a-l îmbuna pe Poseidon, care s-a mîniat strașnic, atenienii au hotărît ca pentru viitor femeia să nu mai fie egală în drepturi cu bărbatul. Au ridicat pentru Poseidon pe Acropolă altarul Uitării, promițîndu-i zeului că vor fi și războinici vrednici, nu numai plugari pașnici și meșteri pricepuți.


Pentru cîteva informații istorice despre Callatis și pentru a vedea o hartă pe care apare Callatis, metropola sa Heracleea Pontică și alte cîteva cetăți grecești pontice (printre care Olbia, Tyras, Tomis și Histria) apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!