Monedă antică bătută de orașul Callatis
Înapoi
pentassarion - Gordian III / Atena
Înainte
5 ași (assaria) - monedă bătută la Callatis în timpul împăratului Gordian III - revers 5 ași (assaria) - monedă bătută la Callatis în timpul împăratului Gordian III - avers
~28 mm diametru, ~11 g, bronz
Revers: zeița Atena în picioare, spre stînga, purtînd coif corintic, cu pateră (vas plat în formă de farfurie utilizat pentru libații) în mîna dreaptă și cu lancea sprijinită de pămînt în mîna stîngă; la picioarele Atenei scutul; în dreapta valoarea monetară E (Epsilon); legenda KAΛΛAT I ANΩN, cerc perlat exterior
Avers: Gordian III laureat spre dreapta, bust cuirasat și drapat, legenda AVTKMANTΓOPΔIANOCAVΓ, cerc perlat exterior

Imaginile monedei antice bătute la Callatis de pe pagină apar pe site prin amabila contribuție a domnului GLV.

Moneda face parte din categoria monedelor provinciale romane, numite uneori și monede grecești imperiale. Corespunde descrierii de la poziția 318 din catalogul Moushmov și descrierii de la poziția 340 din AMNG I (AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).

Despre legenda aversului monedei

Legenda care însoțește chipul împăratului Gordian al III-lea este AVT K M ANT ΓOPΔIANOC AVΓ, reprezentînd traducerea în limba greacă a legendei latine IMP[ERATOR] C[AESAR] M[ARCUS] ANT[ONIUS] GORDIANUS AUG[USTUS]. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AVT. CAESAR a fost redat prin KAISAR. Augustus a fost la început un epitet conferit de Senat primului împărat, Octavianus (în 27 î.e.n), mai apoi a devenit un titlu, purtat de toți împărații romani, cu excepția lui Vitelius. Însemnînd "slăvit printr-o înălțare divină", titlul avea o mare încărcătură religioasă, purtătorul lui emanînd autoritate divină.

Despre zeița Atena

Atena (Minerva la romani) era fiica lui Zeus și a zeiței Metis, fiica titanului Ocean. Zeus a înghițit-o pe Metis iar la sorocul nașterii Atena a ieșit din capul stăpînului lumii, cu scut și platoșă de aur și înarmată cu lancea. Era zeița înțelepciunii, a tuturor meșteșugurilor, a priceperii în războaie, ocrotind de asemenea știința. Atena i-a învățat pe oameni arhitectura, sculptura și pictura, olăritul, arta țesăturilor și broderiilor. Emblemele zeiței erau bufnița (simbol al înțelepciunii) și șarpele (reprezentînd prudența). Atena a hotărît că simbolul păcii va fi ramura de măslin. A fost adorată sub diverse ipostaze, cum ar fi: Atena Nike, cea care acordă victoria, Atena Promachos, cea care luptă în primele rînduri, sau Atena Hygeia, cea care dă sănătate.

Orașul Atena a fost numit după zeiță, care a dăruit atenienilor măslinul și a îmblînzit calul sălbatic de luptă dăruit de zeul Poseidon. Alegerea zeului care să ocrotească cetatea s-a făcut prin vot; bărbații l-au ales pe Poseidon iar femeile - cu una mai multe decît bărbații - au ales-o pe Atena. Pentru a-l îmbuna pe Poseidon, care s-a mîniat strașnic, atenienii au hotărît ca pentru viitor femeia să nu mai fie egală în drepturi cu bărbatul. Au ridicat pentru Poseidon pe Acropolă altarul Uitării, promițîndu-i zeului că vor fi și războinici vrednici, nu numai plugari pașnici și meșteri pricepuți.

Despre împăratul Gordian al III-lea

Gordianus III - Marcus Antonius Gordianus (225 - 244) a fost împărat între 238 și 244.

Răscoala din 238 împotriva lui Maximinus Thrax a ridicat ca împărați pe Gordian I și pe fiul acestuia, Gordian II. Guvernatorul Numidiei, Capellianus, cu Leg. III Augusta, i-a lichidat pe cei doi Gordianus. Impărați au ajuns Pupienus și Balbinus, proclamați Augusti, iar Gordian al III-lea, nepot al lui Gordian I, a ajuns Caesar. În iulie 238 Gordianus III este proclamat Augustus, în urma asasinării celor doi Augusti.

S-a căsătorit cu Furia Sabina Tranquillina, care apare și ea pe monedele pontice.

În 244 Gordian III este ucis de prefectul pretoriului, Filip Arabul, care îi ia locul ca împărat.


Pentru cîteva informații istorice despre Callatis și pentru a vedea o hartă pe care apare Callatis, metropola sa Heracleea Pontică, metropola acesteia Megara precum și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Olbia, Tyras, Tomis și Histria apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!