Monedă antică bătută de orașul Histria
Înapoi
Severus Alexander / Nemesis
Înainte
5 assaria - monedă bătută la Histria - Severus Alexander 5 assaria - monedă bătută la Histria - Severus Alexander
29.5 mm diametru, 16.9 g, bronz
Revers: zeița Nemesis în picioare, spre stînga, ținînd o balanță în mîna dreaptă și un etalon pentru măsurat lungimile în mîna stîngă, în stînga la nivelul solului o roată, în cîmp cifra 5 (litera grecească E, marcînd valoarea de 5 assaria);
inscripția ICTPI HNΩN, Istrienon
Avers: Severus Alexander laureat, bust cuirasat și drapat spre dreapta, cerc perlat exterior și, în grecește, legenda: AVT[KM]AVPCEB AΛE[Z]AN[Δ]PΩC

Moneda corespunde descrierii de la poziția 192 din catalogul Moushmov. (Deși vechi, incomplet și nu foarte precis, acest catalog este disponibil în limba engleză pe internet, așa că este destul de des utilizat.)


Despre zeița Nemesis

Nemesis era zeița răzbunării și justiției divine, pedepsind aspru faptele rele, crimele și încălcarea legilor moralei. Ea cîntărea cu rigurozitate fericirea și nefericirea oamenilor, asigurînd păstrarea echilibrului în toate. Uneori acționa împotriva celor favorizați de zeița norocului Tyche. Nemesis era fiica zeiței Nyx sau Noaptea. Tatăl ei era Oceanos - sau poate Erebus, ori chiar Zeus.

Atributele zeiței Nemesis erau roata, cîrma de corabie, ramura de măr, sabia, biciul, hamurile, balanța și bățul-etalon pentru lungimi. Uneori zeița este reprezentată înaripată. Pe monedă Nemesis ține într-o mînă balanța cu talerele în echilibru și în cealaltă mînă un băț-etalon.

Despre împăratul Severus Alexander

Severus Alexander era fiul cavalerului Cassius Marcianus și al Iuliei Mammaea, fiind nepot al Iuliei Domna. La naștere se numea Alexianus Bassianus. În anul 221 a fost adoptat de vărul său Elagabal. Tot atunci a fost proclamat Caesar și i-a fost schimbat numele în Marcus Aurelius Severus Alexander.

A ajuns împărat în 222, după moartea lui Elagabal. Pînă în anul 226 imperiul a fost condus de Iulia Maesa, bunica lui Severus Alexander, iar după 226 de Iulia Mammaea. În anul 234 împăratul a fost asasinat împreună cu mama sa iar tronul i-a revenit lui Maximinus Thrax.

Despre legenda de pe avers

Legenda AVT K M AVP CEB AΛEZANΔPΩC este traducerea în grecește a legendei latinești IMP[ERATOR] C[AESAR] M[ARCUS] AUR[ELIUS] AUG[USTUS] ALEXANDER. Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AVT. Litera K ce urmează după AV este prescurtarea de la Kaisar, Caesar. Cuvîntul latinesc AUGUSTUS a fost tradus SEBASTOS, AVG fiind înlocuit cu CEB.

Despre micile adîncituri de pe fețele monedei

Atît pe avers cît și pe revers pot fi observate niște mici adîncituri (care se văd și pe alte monede provinciale romane prezentate pe site). Semnificația acestor adîncituri nu este prea bine lămurită, dar cea mai răspîndită opinie e că au servit în timpul procesului de fabricare a monedei. Deci, ar fi un fel de găuri de centrare.


Pentru cîteva informații istorice despre Histria și pentru a vedea o hartă pe care apare Histria, metropola sa Milet și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Tomis și Callatis precum și fotografii de la Histria apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!