Înapoi
100 ruble 2001
personalități din Transnistria
Înainte
32 mm diametru, 14.14 g, 92.5% argint, margine netedă
valoarea nominală 100 RUBLEI, anul 2001,
bustul geografului și biologului rus Lev Semenovici Berg lîngă o ramură de lauri, o hartă a Terrei și un șalău, inscripția L.S. BERG (cu litere chirilice) și anii 1876 - 1950
bustul chimistului rus Nicolai Dimitrievici Zelinski lîngă o ramură de lauri, o retortă, o lumînare aprinsă și o carte deschisă, inscripția N.D. ZELINSKI (cu litere chirilice) și anii 1861 - 1953
bustul lui Nicolai Vasilievici Sklifosovski (medic chirurg rus, născut la Dubăsari) lîngă o ramură de lauri, un șarpe de apă încolăcit în jurul unei săbii și cu capul deasupra unei cupe, o șopîrlă cu coada ruptă lîngă o plantă cu țepi, inscripția N.V. SKLIFOSOVSKI (cu litere chirilice) și anii 1836 - 1904 bustul pictorului impresionist rus Mihail Fiodorovici Larionov (născut la Tiraspol) lîngă o ramură de lauri, o cortină pe care sînt măștile comediei și tragediei, o paletă de pictură și trei pensoane, inscripția M.F. LARIONOV (cu litere chirilice) și anii 1881 - 1964

Despre geograful și biologul rus Lev Semenovici Berg

Lev Semenovici Berg s-a născut la Tighina (Bender). Șalăul reprezentat pe monedă este o aluzie la activitatea lui Berg ca ihtiolog specializat în peștii de apă dulce din URSS. Berg a fost președintele Societății Geografice a URSS din anul 1940 pînă în 1950.

Berg a scris și o monografie închinată Basarabiei: Берг Л. С., Бессарабiя. Страна – Люди – Хозяйсво (Berg L.S., Basarabia. Țara – Oamenii – Economia. Ed. „Ogni”, Petrograd, 1918). De interes pentru noi este în special descrierea pe care o face moldovenilor, locuitorii autohtoni și cei mai numeroși ai provinciei:

„Moldovenii - aceștia sînt români, care populează Moldova, Basarabia și părți vecine cu Basarabia din guberniile Podolsk [Podolia] și Herson; într-un număr nu prea mare ei trăiesc de asemenea și în gubernia Ekaterinoslav. Ei singuri se numesc pe sine moldovan (la plural moldoveni - de aceea scrierea corectă este moldovan, așa cum a scris Pușkin, și nu moldavan), iar România o numesc Moldova. De românii din Valahia, sau valahi, se deosebesc prin caracteristici dialectologice neînsemnate.

Românii erau cunoscuți încă în letopisețul inițial rusesc, care îi numea volohi, slavii din sud îi numesc vlahi. După veacul al XIV-lea la polonezi și ruși se răspîndește o altă denumire pentru români - munteni, multeani, multani; acest nume este luat din limba română, unde înseamnă locuitori ai munților: munte, din latinescul montes, înseamnă munte, în particular - Munții Carpați.”

Originalul rusesc al fragmentului de mai sus este următorul:

„Молдаване – зто румыны, населяющiе Молдавiю, Бессарабiю и сосѣднiя съ Бессарабiей части губернiй Подолъской и Херсонской; въ неболшомъ числѣ живутъ они также въ Екатеринославской губ. Сами себя они называютъ молдовáн (во множественномъ числѣ молдовéнъ), а Румынiю – Молдóва. Отъ румынъ Валахiи, или валаховъ, отличаются незначителъными дiалектологическими признаками. Румынъ знала уже русская началъная лѣтописъ, именовавшая ихъ волохами, южные славяне зовутъ ихъ влахами. Послѣ XIV века у поляковъ и русскихъ получаетъ распространенiе другое названiе румынъ – мунтяне, мулътяне, мулътаны, зто имя взято съ румынскаго, гдѣ оно означаетъ горцевъ: мунте, отъ латинскаго montes, значитъ горы, въ частности – Карпаты.”

Berg a mai publicat și un studiu: Население Бессарабии. Этнографический состав и численностъ (Berg L.S., Populația Basarabiei. Compoziție etnografică și număr. 1923, 60 pagini).

Despre chimistul rus Nicolai Dimitrievici Zelinski

Nicolai Dimitrievici Zelinski s-a născut la Tiraspol. Un crater de pe fața nevăzută a Lunii a fost botezat cu numele Zelinski.


Aceasta este o monedă emisă de Transnistria. Deoarece doar puține se știu în România asupra Transnistriei, a ce a fost înainte și a ce este astăzi, am considerat utile pe site și cîteva informații privind problema transnistreană. Apăsați pe legăturile de mai jos pentru a vă clarifica eventuale nelămuriri.


Transnistria înainte și acum | Monedele Transnistriei

Pentru mai multe informații citiți secțiunea Istoria modernă și contemporană din pagina Scurtă și pe înțeles istorie a românilor și a României .


De ce monede transnistrene în Romanian Coins?

Deoarece monede transnistrene se află în buzunarele multor băștinași români, totodată vorbitori de română, fiind folosite ca valută de schimb pe propriul teritoriul național.


Înapoi la pagina de selecție!