Înapoi
100 lei 2013 - Columna lui Traian - 1900 de ani de la inaugurare
Înainte
37 mm diametru, 31.1 g, 99.9% argint, margine cu zimți
anul 2013, REPUBLICA MOLDOVA, stema Republicii Moldova, în exergă linie orizontală și valoarea nominală 100 LEI
Columna lui Traian de la Roma, inscripția 1900 DE ANI DE LA INAUGURAREA COLUMNEI LUI TRAIAN

Data emisiunii: 29 noiembrie 2013

Tiraj: 2000 de monede


Moneda face parte din seria Evenimente istorice.

Despre Columna lui Traian în numismatica românească

Columna lui Traian apare și pe două monede românești de aur: 1000 de lei din 2001 dedicată împlinirii a 1900 de ani de la începerea primului război daco-roman și 100 lei 2013 dedicată aniversării a 1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian. O scenă de luptă dintre daci și romani, inspirată din basoreliefurile Columnei, apare pe monedele de 50 lei argint 1983 și 500 lei aur 1982 și 1983 - 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat și independent.

O replică a unui aureus al împăratului Traian a fost emisă de BNR în anul 2006 pentru a marca 1900 ani de la cucerirea Daciei de către romani, de la organizarea provinciei imperiale Dacia și de la „începutul” procesului de romanizare a dacilor și a latinizării spațiului carpato-dunărean.

Despre basoreliefurile de pe Columna lui Traian

Pe fusul coloanei sînt sculptate 155 de tablouri reprezentînd scene din cele două războaie dintre daci și romani. Pe Columnă apar peste 2500 de figuri de romani (împăratul Traian, ofițeri și subofițeri romani, numeroși legionari, soldați din trupele auxiliare - inclusiv germani, care luptă cu bustul gol, înarmați cu măciuci, cavaleriști mauri care nu folosesc nici șea și nici frîu, marinari, regele Decebal, oameni simpli și nobili daci - tarabostes și comati), sarmați aliați ai dacilor, femei și copii daci, cîțiva zei etc.).

Pentru exemplificare, mai jos este prezentată o fotografie a unor scene de pe Columnă, precum și cîteva detalii cu scene de pe spirala a șasea [2], [3], [4], [5], [6].

Columna lui Traian a fost și este adesea numită Actul de naștere al poporului român.

În încheierea capitolului „Specificul național”, care încheie „Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent” George Călinescu aprecia următoarele, făcînd directă legătură cu imagistica de pe columnă: „În fond sîntem geți și e mai bine a spune că, în felul nostru, am primit și noi succesiunea spiritului roman, pe care trebuie să-l continuăm de la longitudinea reală, fără mimetisme anacronice. Spiritului galic și brit trebuie să-i corespundă aici, prin sporire, spiritul getic. Căci să nu uităm că pe columna lui Traian, noi, dacii, sîntem în lanțuri.” [1].

Bibliografie

1. Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Minerva, București, 1982.

2. Daicoviciu C., Daicoviciu H., Columna lui Traian. Editura Meridiane, București, 1966.

3. ***, Rome - Roma. La citta di Roma : turismo, foto, pianta, alberghi, storia antica ..., Colonna Traiana 2, retrieved January 2014.

4. ***, Trajan's Column, Cartoon - Spiral Number 6, Panel C, retrieved January 2014.

5. ***, Trajan's Column, Navigate the column, retrieved January 2014.

6. ***, Säule des Traianus, Säule des Traianus, sog. Trajanssäule, Säulenschaft - Scene 4, retrieved January 2014.


Înapoi la pagina de selecție!