Înapoi
3 ruble aur 2009
monedă comemorativă - 5 copeici Sadagura
Înainte
Avers: 21 mm diametru, 8 g, aur 99.9%, margine netedă
valoarea nominală 3 RUBLEA, stema autoproclamatei republici transnistrene (cu secera și ciocanul), inscripția · PRIDNESTROVSKII RESPUBLIKANSKII BANK · (cu litere chirilice) însemnînd BANCA REPUBLICANĂ [TRANS] NISTREANĂ, anul 2009, la stînga semne de monetărie, la dreapta Au999 reprezentînd titlul aurului
Revers: reproducerea unei fețe a probei piesei de 5 copeici 1771 ce ar fi trebuit să circule în Moldova și în Țara Românescă: vulturul bicefal al Imperiului Țarist, cu amîndouă capetele încoronate și cu o coroană deasupra, ținînd în gheare spada și sceptrul și stînd pe două scuturi pe care se află stemele Moldovei și Munteniei, o bandă orizontală și valoarea nominală 5 KOPIEKI, cu litere chirilice, dedesubt siglă

Tiraj: 250 exemplare

Autoproclamata republică transnistreană a bătut în 2009 o piesă de aur "comemorînd" de fapt războiul ruso-turc din anii 1768-1774, prin reproducerea unei fețe a unei probe rusești pregătite în vederea circulației pe teritoriul unei Moldove și Muntenii încorporate Imperiului Țarist.

5 copeici 1771 - cealaltă față, nereprodusă în 2009

Despre proba de 5 copeici 1771

Piesa este purtătoare a unui mesaj politic, atît subtil cît și categoric în afișarea intențiilor emitentului de a-și impune dominația în regiune. Alegerea temei pentru moneda transnistreană din 2009 poate fi înțeleasă doar dacă este pusă în legătură cu mesajul politic al piesei originale pe care o reproduce. Vulturul bicefal sub ale cărui picioare se află stemele Principatelor arată clar că la 1771 Rusia își aroga calitatea de protectoare a Moldovei și Munteniei. Valoarea nominală este doar în copeici - valută internă rusească - , stemele principatelor apar asuprite de stema imperială iar emitentul Ecaterina a II-a este prezent explicit prin monogramă (pe fața nereprodusă în 2009). Remarcăm faptul că acest eseu este anterior pieselor puse efectiv în circulație, la care majoritatea elementelor supărătoare pentru români și puterile cu interese în regiune au fost îndepărtate.

Desenul probei transmite că armatele împărătesei Ecaterina a II-a a Rusiei (reprezentate prin mulțimea de arme) au adus celor două Principate Române libertatea (simbolizată de boneta frigiană, pileus, purtată în antichitate de sclavii eliberați și devenită simbol universal al libertății dobindite). Prezența fasciilor ar însemna că rușii își arogau dreptul de viață și de moarte asupra românilor. Fasciile (securi legate în cîte un mănunchi de nuiele) erau purtate de lictorii ce îi însoțeau pe magistrații romani și semnificau dreptul respectivului magistrat de a aplica atît pedeapsa cu nuiaua cît și cea cu securea. Probabil că situația diplomatică nu a evoluat așa cum vroiau rușii, așa că pe piesele emise în 1772 referirile la Rusia sînt reduse la a doua valoare nominală (denghi și copeici).

Despre monedele Sadagura de 1 para/3 denghi și 2 parale/3 copeici

În timpul războiului cu turcii purtat între 1768 și 1774 armata rusească a bătut mari cantități de monedă de bronz pentru Moldova și pentru Țara Românească. Împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei își înzestrase armata cu un buget frumos pentru acest război ȘI CU O MONETĂRIE, însă a omis să furnizeze argintul sau metalul prețios necesar pentru batere. Acest fapt a condus la emiterea monedelor de o para și de două parale, a căror valoare nominală nu era acoperită de nimic și a căror circulație a fost impusă populației românești contra produselor pămîntului.

Valoarea monedelor impuse în circulație este dublă: mai întîi este exprimată în parale, paraua fiind o monedă mică turcească ce a circulat în principate alături multe alte monede europene, iar apoi în denghi sau kopieki (copeicile de mai apoi). Rusia a aplicat această politică multor țări pe care le cucereau sau pe care aveau de gînd să le cucerească, bătînd monede cu valoarea exprimată dublu și două legende cel puțin pentru Polonia, Finlanda și Georgia, dar posibil și pentru altele.

Pe lîngă piesele impuse în circulație, Rusia a pregătit și piese de ocupație propriu-zise, avînd valoarea exprimată doar în copeici. O replică recentă a unei piese de 5 copeici 1771 este prezentată pe site.


Aceasta este o monedă emisă de Transnistria. Deoarece doar puține se știu în România asupra Transnistriei, a ce a fost înainte și a ce este astăzi, am considerat utile pe site și cîteva informații privind problema transnistreană. Apăsați pe legăturile de mai jos pentru a vă clarifica eventuale nelămuriri.


Transnistria înainte și acum | Monedele Transnistriei

Pentru mai multe informații citiți secțiunea Istoria modernă și contemporană din pagina Scurtă și pe înțeles istorie a românilor și a României .


De ce monede transnistrene în Romanian Coins?

Deoarece monede transnistrene se află în buzunarele multor băștinași români, totodată vorbitori de română, fiind folosite ca valută de schimb pe propriul teritoriul național.


Înapoi la pagina de selecție!