Înapoi
200 lei 2009
650 de ani de la întemeierea Moldovei
Înainte
37 mm diametru, 24.9 g, 99.9% aur, margine netedă
valoarea nominală 200 LEI, anul 2009 între două mici semne rombice, REPUBLICA MOLDOVA și stema Republicii Moldova
imaginea Cetății Soroca în interiorul unui chenar în stil medieval, deasupra cetății soarele, luna și o stea - elemente astrale, deasupra chenarului o coroană cu cinci vîrfuri, inscripțiile MOLDOVA și 650 ANI, ultima incusă pe o panglică

Tiraj maxim: 1000 de monede

Piesa a fost bătută la Monetăria Cehiei.

Evenimentul Moldova 650 a fost serbat de Banca Națională a Republicii Moldova prin emiterea unui set omagial deosebit, format din 4 piese (biserica din Căușeni, pravila lui Vasile Lupu, letopisețele moldovenești și Moldova 650). Sigla serbărilor este o alegorie avînd ca element central imaginea cetății Soroca, văzută de peste Nistru, singura dintre cetățile medievale moldovenești aflată sub controlul efectiv al Republicii Moldova.

Legenda "primului descălecat" al Moldovei

Grigore Ureche scrie în Letopisețul Țării Moldovei despre Întemeiere:

„...umblîndu păstorii de la Ardeal, ce să chiiamă Maramoroș, în munți cu dobitoacile, au dat de o hiară ce să chiamă buor și după multă goană ce o au gonit-o prin munți cu dulăi, o au scos la șesul apei Moldovei. Acolea fiindu și hiara obosită, au ucis-o la locul unde să chiamă Buorénii, daca s-au descălicat sat. Și hierul țării sau pecétea cap de buor să însemnează. Și cățeaua cu care au gonit fiara acéia au crăpat, pre carea o au chemat-o Molda, iară apei pre numele cățélii Moldii, i-au zis Molda, sau cumu-i zic unii, Moldova. Ajijderea și țării, dipre numele apei i-au pus numele Moldova.”

Istoria

În 2009 sînt serbați 650 de la întemeierea Moldovei independente, în 1359, sub sceptrul lui Bogdan I Întemeietorul (1359 - 1365) - voievod român venit din Maramureș, eveniment cunoscut și ca al doilea descălecat al Moldovei. Acest eveniment, urmînd logic întîiei întemeieri a Moldovei, în 1353, sub voievodul Dragoș, de asemenea din Maramureș, este unul din cele mai importante evenimente din istoria românilor. Odată obținută independența de statul ungar, coagularea politică a românilor dintre Carpați, Nistru și Mare s-a petrecut fulgerător sub urmașii lui Bogdan, în mai puțin de 30 de ani după opinia lui Giurescu.

Regele Ludovic al Ungariei a întreprins o serie de incursiuni militare în Moldova, între 1359 și 1365, împotriva infidelului notoriu Bogdan, toate fără succes. Moșiile din Maramureș ale lui Bogdan sînt dăruite lui Balc, urmaș al lui Sas și nepot al lui Dragoș - rămas fidel lui Ludovic și alungat ca atare din Moldova, printr-un document păstrat pînă azi și care punctează nașterea Moldovei independente.

„Noi [...] îi dăm o moșie numită Cuhea, în țara noastră a Maramureșului cu satele Ieud, Bascov, amîndouă Vișăiele, Moiseni, Borșa [...], cu toate pertinențele sale, anume ape, păduri și munți și orice s-ar ține de ele, pe care moșie am luat-o de la Bogdan voievodul și de la fiii lui, infidelii noștri notorii. Căci Bogdan și fiii lui, prin lucrarea diavolului, dușmanul neamului omenesc, depărtîndu-se de la credința ce ne datorau, au trecut pe ascuns din regatul nostru ungar în țara noastră amintită a Moldovei și s-au silit s-o păstreze, spre ofensa Majestății Noastre. ”

Anume acest document de donație către Balc, din 1365, este considerat de Giurescu drept recunoașterea de către Ungaria a imposibilității de a întoarcere Moldova sub suzeranitate: „În acest moment, al doilea stat românesc independent era [deja] întemeiat, fapt foarte important în istoria poporului nostru.”

Cetatea Soroca

Cetatea Soroca este reprezentată și pe moneda de argint de 100 de lei din 2007 emisă de Republica Moldova și dedicată domnitorului Petru Rareș. Pe pagina acestei monede puteți vedea imagini cu cetatea.

Cetatea mai apare și pe o monedă de argint de 100 de ruble din 2007 emisă de Transnistria în cadrul seriei Vechi cetăți de la Nistru.

BNR?

Banca Națională a României nu a marcat acest jubileu prin batere de monedă în 2009. Considerăm ca acest „fapt foarte important în istoria poporului nostru” trebuie marcat ca atare și de BNR, lucru care nu poate să întîrzie mult. Ar fi întru totul inexplicabil dacă cei 650 de ani scurși de la Întemeierea Moldovei independente nu ar fi marcați corespunzător, la fel cum inexplicabilă a rămas absența în 2008 a unor emisiuni numismatice dedicate sexacentenarului primei atestări documentare a municipiului Iași, unul din orașele de frunte ale României și capitală a Moldovei - fără de a cărui menționare istoria, cultura și viața românilor din toate provinciile nu poate fi povestită în ultima jumătate de mileniu.

Imortalizarea momentului și a chipului lui Bogdan I pe monedele românești în 2009 ar completa fericit imortalizarea tot în 2009 a figurii lui Nicolae Alexandru pe monedă, urmaș al lui Basarab I Întemeietorul, alt mare voievod al începuturilor statalității românești, ocazionată de serbarea tot a 650 de ani, de această dată scurși de la întemeierea Mitropoliei Țării Românești.


Aceste imagini, asemeni tuturor celorlalte poze de pe site-ul Romanian coins / Monede românești, nu pot fi folosite sub nici un motiv pentru a ilustra licitații sau vînzări și nici nu pot fi afișate pe altă pagină de internet fără acordul proprietarului.


Înapoi la pagina de selecție!